PROW lata 2014-2020

Operacja pn.: Budowie dwóch drewnianych domków letniskowych z panelami fotowoltaicznymi" mająca na celu efektywne zarządzanie zasobami i rozwój działalności gospodarczej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zwiększenie bazy turystycznej- większa ilość domków letniskowych oraz utworzenie nowych miejsc pracy